Masterhead

Takk for at du besøker landbruksavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Kornproduksjon

Korn er vinneren

Brodogkorn 10. okt.: Og støvsuger såmaskin og kornlagre, slik at kornsorter med vakre navn som og få gro i fred. (mer…)

Et normalår for kornbøndene

Fosna-Folket 5. okt.: Det meste av kornet er nå i hus, men det står fortsatt noen åkrer og venter på skurtreskeren.- Det er et overraskende bra avlingsår med tanke på hvor lite nedbør (illustrasjon)… (mer…)

Avløpsrensing og avløpsslam på fagtreff

Norskvann 3. okt.: Kva med dei deler av landet der det ikkje er store kornareal tilgjengeleg? kva strategi skal ein velge der? (mer…)

Dei internasjonale kornprisane fell

To artikler fra Regjeringen og Slf Dep 3. okt.: …kornmarknaden har stort sett falle den siste månaden. Det skuldast fyrst og fremst at innhaustinga mange stader på den nordlege halvkule nærmar seg slutten, og den samla kornproduksjonen synest å bli god. (mer…)

Får ikke tømt kornlagre

Ringsaker-Blad 1. okt.: Stor kornimport koster norske bønder dyrt. Mens det norske kornet ligger på lager (illustrasjon) , importeres det billig. Det taper Strand Unikorn og etterhvert lokale kornbønder på meldes det fra hovedkontoret i Moelv. (mer…)

Rekordvarm høst kan gi godt kornår

NRK 21. sep.: – Vedvarende godvær, lange dager på treskeren, og gode avlinger kan gi utfordringer med å få kornet unna, men med velvilje og pågangsmot fra både kornprodusenter, transportører og kornmottak (mer…)

Korn-auke for første gong på tolv år

Avisa-Hordaland 21. sep.: – Kornarealet har gått ned kvart år sidan 2004, så at det i år er ein oppgang er ein liten milepæl. (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News

google-336×280

Kornproduksjon (Block5)

Kornarealet opp for første gong på 12 år

Nationen 20. sep.: Etter langvarig nedgang i kornarealet viser nye tal at det i år er sådd nær 25.000 mål meir korn enn i fjor. Avlingane ser òg bra ut. (mer…)

Meldrøye gjør rug uinteressant for bøndene

Fagpressenytt 19. sep.: Spor av meldrøye gir automatisk fôrkorn For første gang har planteprodusent Øystein Edvard Grimstad i Rygge dyrka rug. Sannsynligvis blir det med denne ene gangen. (mer…)

Kan biogjødsel gi bedre avling?

Norgesvel 6. sep.: Brage byggkorn fra prøvefelt med biorest på Hellerud gård. (mer…)

Krisene i landbruket kommer hyppigere

Innherred 5. sep.: Opptakten til prosjektet var problematisk klima i 2015. Mye regn og kulde på våren førte til krise for kornproduksjonen. (mer…)

google-300x250b

Kornproduksjon (Block6)

2013.12.07 Øyvind Samnøy / Ordet som såkorn / Lukas 8:4-15, 18

Youtube 8. des. 2013 : Det er Øyvind Samnøy som forkynner Guds ord i Steinsdalen Bedehus og talar om ligninga om såmannen ut frå teksten i Lukas 8:4-15, 18. (mer…)

Bli med på helikoptertur rundt Verdal kornsilo.

Youtube 26. apr. 2014: Tore Forbord manøvrerer sin Phantom Vision 2 opp langs veggen på silio’n. Her trengs det å males! Høgt over siloetaket får vi sjå heile Verdalsøra i fugleper… (mer…)

Kornproduksjon

Nationen 19. mai omtaler såkornet: Når våronna trenger en plan B

Nationen 19. mai: Etter en lang bløt vår måtte han og naboen bruke vanlig kunstgjødselspreder for å få ut såkornet. (mer…)

Kornproduksjon

Mørke skyer over maten

Nationen 26. mai: «Oljerikdomen vår kan ikkje redde oss ut av ei global kornkrise og ei utvida matvarekrise på sikt.». (mer…)

Kornproduksjon

Brøndbos medlemskap i Høyre har truffet en nerve i Ap

Adressa 16. mai: Derfor har Høyre i regjering bl.a. styrket Innovasjon Norge og SkatteFunn-ordningen, bevilget mer penger til landsdekkende såkornfond og innført skattefradrag for investering i gründerbedrifter. (mer…)

Kornproduksjon

Grensesprengende forskningsformidling

Nibio 16. sep.: Det vil også bli satt fokus på begrensninger innenfor kornproduksjonen, blant anna næringsmangel, sykdommer og konsekvensene av dagens endringer i værforholdene. (mer…)

Kornproduksjon

Sjuende far i fjøset

Fagpressenytt 22. sep.: Han har tatt Norsk Landbruks utsendte med på kjøretur blant gulmodne kornåkre og frodige potetåkre på Løten. (mer…)

Kornproduksjon

Etterlyser løft for kornbønder

Fagpressenytt 22. sep.: Jon Georg Dale fikk diskutert både tresking og kornpolitikk da han fikk være med lederen av kornutvalget å høste hvete i Vestfold. (mer…)

Kornproduksjon

Kalking gir jevnere avlingsbilde

Fagpressenytt 22. sep.: Det er all informasjon Steinar Kristiansen trenger når han skal kalke hos kornbonde Einar Linde på Olstad østre på Køfta i Akershus. (mer…)

Kornproduksjon

Større kornavlinger

Bondebladet 21. sep.: Rapporten frå Landbruksforvaltninga basert på uttrekk av data frå søknadar om produksjonstillegg viser at det totale kornarealet er 24 500 dekar større enn arealet i fjor som var utgangspunkt for prognosen. (mer…)

amazon-1